چشمای منم مثل آسمون این روزا فقط یه تلنگر لازم داره…تو این تلنگر نباش .