ارزش علم و تکنولوژی در مملکتی که  ماست سون کاله  ۸۲۳۰هست ولی  ویندوز سون ۵۰۰۰ تومن هست واقعا چقدره ؟