نکته جالبش اینجاست که شورای نگهبان با دبیری ۸۷ ساله(احمد جنتی) اومده میگه هاشمی رفسنجانی ۷۹ ساله کهولت سن داره !