بهترین راه حل برای پایان این داستان کشمکش دولت و مجلس سر سعید مرتضوی اینه که اسم سعید مرتضوی رو عوض کنند و دوباره حکمشو برای تامین اجتماعی به عنوان مدیر جدید بزنن !