ليلة القدر خير من ألف شهر ... و در این شب ما با نابغه های اسلام و مبتکران ایرانی آشنا می شویم !