زندگیمون طوری شده که هندونه هم می‌خوریم باید پای لرز خربزه بشینیم.