دختری که در روز بیشتر از 2 ساعت رو در شبکه های اجتماعی میگذرونه مطمئن باشید زشته