یه ضرب المثل قلهکی است که میگه مرد که پشت فرمون بوق نمی زنه. یا رد می شه، یا می زنه !