هیچ‌کس برای مرگ من و تو گریه نخواهد کرد، هیچ‌کس بیش‌تر از خودش به فکر ما نخواهد بود.