سرهنگ سیدهادی هاشمی: «برای تسهیل ترافیک در تهران از فوتوشاپ استفاده می‌کنیم.»