مسابقات کشتی آزاد جام خلیج فارس، بین نفت‌کش‌های بیکار