اوه اوه این خوانندهه رو چه صدای قشنکی داره! شنیدی؟
- نه، نشنیدم، حالا چی می‌خونه؟
- والله عمران می‌خونه، ترمه آخره