چرا دختره فكر مي‌كنه اگه هميشه از اين بچه‌هاي سر چهارراه فال و آدامس تقلبي و گل نرگس بخره، ديگه آخر مادر ترزائه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب