آدم‌هایی وجود دارند که همیشه تنها ‌هستند، یعنی هیچ‌وقت دوتایی نبوده‌اند ولی شاد هستند