چرا دختره كه هميشه خواستگاراي نامريي كارخونه‌دار و توي‌ناسا‌كاركُن داشته، آخرش زن يه كارمند اداره‌ي آب و فاضلاب مي‌شه؟#سئوالات ایرانی بی جواب