چرا وقتي دوتا پسر تو پياده‌رو در حال سبقت گرفتن از يه دخترن،‌ يه دفعه ولوم صداشون زياد مي‌شه و بي‌جهت شروع به هرهرخنديدن مي‌كنن؟ #سئوالات ایرانی بی جواب