یک پنجره‌ی بزرگ رو به شمال با شیشه‌ی شفاف نصب کنید