قبلنا یادمه هرکی سوار تاکسی میشد یا مثلا می اومد تو مغازه ای جایی میخواس سلام بکنه فقط می گفت : س یا سه بعد جالب بود ملتم جوابشون می دادن : سی یا سو یا همچین چیزایی ! هنوزم اینجوریه یا چی ؟