رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلولین بسیجی: بزرگترین سرمایه‌ی مملکت همین شما نخبگان هستید!