یکی از بزرگترین سئوالات کودکی ام هم این بود که قلقلی واقعا لاله یا داره فیلم بازی میکنه !