اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل می‌گویند: «کدام گاوی به شما گفت ما را مبادله کنید؟!»