...

وقتی نمی‌دونم با تو خاطره مرور کنم یا خیال ببافم
کابوس می‌شه نبودنت یا بودنت...‏