با تمام احترامی که برای همه روشنفکران ایران قائل بوده و هستم و با سپاس از زحمات شبانه روزی این عزیزان،در مملکتی که آهنگ" واویلا لیلی" ازقیصر درمیان آهنگهای محبوب جامعه قرار میگیردلطف کرده و سطح توقعات خود را پایین بیاورید