شک نکنید امشب فرمانده فیلان بخش سپاه می آد و میگه بهرحال انفجاری بود و اين عده اى كه در انفجار شهید شدن شهادتشون مبارک و خب اینها عاشق شهادت بودن از بچگی و ما هم نتوانستیم متعاقدشون کنیم بمانند و برا همین اصن این انفجار بصورت خدایی صورت گرفت ! ‏