رسایی : اون دانشگاهی که امام رحمه الله علیه گفتند یعنی همین یعنی هفت!