یه روز اختلاس یه روز انگشت یه روز زاغه میترکه یه روز محسن پسرش می میره خدایا نگیر این سوژه ها را تا ظهور خود آقا امام زمون از ما بگو آمین