هه هه چه جالب الان ساعت ۱۱ روز ۱۱/۱۱/۱۱ است الان باید آرزو بکنیم علف گره بزنیم مناجات بخونیم یا چی ؟