از عجیب ترین نکته هایی که در مورد برنامه پارک ملت میشه گفت اینه که چی شده تاحالا پسر دکتر حسابی رو نیاورده؟