جالبه چرا این پنولوپه کروز پس منو نمی شناسه 83 تا دوست مشترک باهم داریم ندیدمش تا حالا تو مهمونیا چرا؟