دلم درد میکنه رفتم پیش این عراقیه که تو کمپمونه ناسلامتی طرف دکتره میگه عرق خارشتر بخور !
 اولاً عرقخوری رو گذاشتم کنار دیّماً چرا خارشتر مگه خودت خار مادر نداری ؟