یه دوستی تو استاتوس فیس بوکش یه چیزی نوشته بود نگاه که کردم دیدم درست ترش اینه که :
رابطه خیلی از ماها با سال هشتاد و هشت یه آنال س ک س ساده بود