نوستالژی : در گیرنده های سیاه و سفید تیم فلانی رو با لباس تیره تر می بینید