بعضی شبام هست که جز پشیمونی هیچ حس دیگه‌ای نداری....