نوروز

اين روزا اصلن بوي نوروز نميده
كاليبر بنده هم كه اجازه نميده بيشتر از اين به خونه برسم
هفت سينم نمي چينم
چه روزي چه نوروزي
نوروز من وقتيه كه با تو باشم
تا اطلاع ثانوي نوروز بي نوروز
راستي من عيدي ميخوام