بعضی از آدما چیزایی رو باور می کنن که دوست داشته باشن باور کنن