سه قطره خون : قطره ی سوم
کیو کیو............. شپلق............
چیلیک ..........چیلیک ........چیلیک..
صدای پس زمینه : دیلالام دیلا لینگ دونگ

( این صدای سه تاره مثلا )
شرح و تفسیر :

خداییش تا حالا پست به این پست مدرنی دیده بودید؟؟؟

لامصب از هر زاویه ای می شه یه برداشت راجع بهش داشت.
این نظریه ی مرگ مولف که می گن همینه ها!!!!
تازه تونسته هویت ایرانیش هم حفظ کنه
توضیح ضروری : اول برای قطره سوم یه نقشه ی دیگه داشتم ولی بعد پشیمون شدم و عین آهو در گل ( به ضم گاف )برای
به پایان رسوندن این پروژه ی عظیم گیر کردم .
مجبور شدم پست مدرن شم!!!!