تقریبا مجبورم روزی دو سه ساعت از وقتم رو با یه سری آدم بگذرونم که شش ماه سال‌ در مورد اسکی حرف می‌زنن شش ماه دیگه‌رو در مورد محرم علم، گاو، شتر این چیزا و تحملم کردم تا الانشو چیزی که باعث می‌شه غیر تحمل شه این جریان اینه که این دو تا اتفاق باهم ارتباط دارن یعنی محرم افتاده تو زمستون. رسمن افسردگی بعد از زایمان می‌گیرم بعد از دیدن این موجودات