یه رابطه مثه یه ضربانه٬یه نبض…
به مرور تند می شه
به مرور هم کُند می شه
و بالاخره آروم می میره…
اما برای تویه رابطه بند رخته همینطور هرچی دلت خواست بارش می کنی و زود هم جمعش می کنی ...، مُلتفتی که شما؟