کوله پشتی ام که توش همه دوربین هام و لنزهام جا گرفته حس خوبی بهم می‌ده