پس از «وبلاگ خوبی داری به منم سر بزن» و حالا جدیدترین شاهکار جذب بازدیدکننده : سلام… به حرمت جواب سلام هم که شده به وبلاگم بیا…