یارو برداشته نوشته تو فیس بوکش فیلان روز اصغر فرهادی میاد و همه باهم بریم فرودگاه و این حکومت خودکامه رو به خاک و خون بکشیم و بس است دیگر دیکتاتوری و ال و بل جیمبل !واقعا این دوستان چی مصرف میکنند که اینجور چیزا اصلا به ذهنشون میرسه حالا چرا مینویسنش جای خود داره !