برادران و خواهران دینی ام یادتان باشه من الان دارم وصیت می کنم من از شب ِ اول قبر می‌ترسم. مرا شب ِ دومه قبرم خاک کنید!