عاقا یه سئوال برام پیش اومده وجدانی اگه کسی میدونه بگه بعضی از آدما از كجاشون بامبول در ميارن؟