من نیستم. رفتم بیرون الان ساعت 11 هستش. تو که اومدی احتمالا ساعت باس ار کار افتاده باشه