اگه بخوام خیلی خلاصه بگم: دارم حواس خودموپرت می‌کنم.