به دلیل ازدحام شدید جمعیت در پای صندوق‌ها، متأسفانه حدود بیست سی میلیون نفر موفق به دادن رای نشدند.