امروز از یه دکتره پرسیدم گفت اصلا بدن انسان جوریه که ۱۰ روز بیشتر نمی تونه گشنگی بکشه و هیچ چی نخوره ، بعد میگن ۶۴ روز اعتصاب غذا و فیلان