زنگ زدم ۱۱۰ میگم اقا دزد اومده اینجا
میگه چیزی هم برده؟!
پَ نه پَ یه سری خورده ریز واسمون اورده, گفتم زنگ بزنم ببینم اگه اونجاس گوشی رو بدید ازش تشکر کنم !