هشدار وزارت بهداشت به فروشندگان و خریداران: «ماهی هفت‌سین، گوشت قرمز محسوب نمی‌شود.»