سفارش جهت انواع امام‌هایِ کاغذی، مقوایی، پلاستیکی، کاچویی، چوبی، قیفی، میوه ای، پاکتی پذیرفته میشود.